Koreai Tradicionális Harcművészetek Sportegyesülete éves közgyűlés

A közgyűlés helye: 1093 Budapest, Lónyay utca 4/b (az edzések helyszíne)
A közgyűlés időpontja: 2018. 11. 07. 17:30

Napirend:

 1. Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása.
  Előterjesztő: az egyesület meghatalmazott elnöke

 1. Az egyesület Alapszabályban rögzített céljainak megerősítése.
  Előterjesztő: az egyesület meghatalmazott elnöke

 1. Az elnökség szakmai, pénzügyi beszámolója a 2018-ös évről, annak elfogadása.
  Előterjesztő: az egyesület meghatalmazott elnöke

 1. Elnökségi tag változás, Kurcsics Krisztina lemondásának elfogadása, új elnökségi tag választása, Mile Mónika elnökségi tag jelölése, szavazás.
  Előterjesztő: az egyesület meghatalmazott elnöke

Figyelemfelhívás

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van.
Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2018. 11. 07-én 18:00 órakor kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban ahol kell, döntést hozzon.